foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni, spostrzegawczości  oraz inwencji twórczej młodzieży;
  • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na  miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
  • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego.

Warunki uczestnictwa:

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

Prace plastyczne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: 

  • płaskie (format pracy – A3), technika wykonania prac – dowolna.

Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni.

Kryteria oceny:

  • Przy ocenie prac plastycznych konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
  • Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.
  • Prace należy oddać do Pani Joanny Huras lub Ewy Wasilewskiej
  • Prace zbiorowe nie będą oceniane.
  • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.


TERMIN SKŁADANIA PRAC: środa 15 MAJA 2024

 

Najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie szkolnej i  umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Bociana Białego oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!