foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

Szkoła powstała w 1951 roku i początkowo nosiła nazwę Liceum Rolnicze. Jej pierwszym dyrektorem był Edward Niemira. W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało 63 uczniów. Rok później szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Technikum Rolnicze w Słupsku, a jego dyrektorem został Zygmunt Sanecki. W maju 1972 roku decyzją ministra edukacji szkoła przyjmuje imię Władysława Reymonta. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował szkolny sztandar. Od 1974 roku szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

Pierwsze zajęcia lekcyjne odbywały się w baraku przy ulicy Szczecińskiej 79, który dziś już nie istnieje. Na jego miejscu postawiono nowy budynek, służący do dziś, a w 1987 roku oddano do użytku drugi budynek, tzw. "nową szkołę". Od początku istnienia szkoła posiadała swój internat, znajdujący się przy tej samej ulicy. Oprócz budynków w posiadaniu szkoły były do 1976 roku duże powierzchnie ziemi (około 200 ha). Uczniowie pod nadzorem nauczycieli zawodu prowadzili opłacalną produkcję uprawną (zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, owoce). Prowadzono też produkcję zwierzęcą (konie, bydło, jałówki, bukaty). Obecnie na tych terenach znajduje się Osiedle Niepodległości.

W okresie prawie 50 lat funkcjonowania szkoły jej mury opuściło około 5 tys. absolwentów. Szkołę od momentu powstania do dzisiaj prowadziło dziewięciu dyrektorów. Od 1973 r. do 1999 r. (ponad 25 lat!) funkcję tę pełnił mgr inż. Andrzej Juszczak. Przez następne dwa lata szkołą kierował mgr inż. Eugeniusz Piotrowski, a od 2001 do 2013 r. mgr inż. Marianna Matias. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr inż. Iwona Wojtkiewicz.

Od początku istnienia szkoły działa samorząd szkolny. Poza nim prowadziły działalność następujące organizacje: ZMW, ZHP, PCK, TPPR, LOP, LOK, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Prowadzimy liczne koła zainteresowań między innymi Koło Żywego Słowa, zespół wokalno - muzyczny, Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze, SKS, koło czytelnicze, szkolne koło ekologiczne.