foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

STRONA INTERNETOWA NASZEGO PROJEKTU: ROLNICZAK.PL/POWER

 

PO WER  Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Miło nam poinformować, że w konkursie 2018 programu PO WER Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej - projekt Zespołu Szkół Agrotechnicznych EUROPEJSCY SPECJALIŚCI, otrzymał grant i przeznaczony jest do realizacji w latach 2018-2020. Zgodnie z rekrutacją przeprowadzoną we wrześniu 2018 beneficjentami projektu jest 9 nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych, którzy w ramach akcji mobilnościowej wezmą udział w szkoleniach organizowanych w krajach UE – na Malcie, w Anglii i we Włoszech oraz Irlandii. Będą to szkolenia: językowe oraz metodyczno-jezykowe: 

 • Iwona Wojtkiewicz
 • Mateusz Melewski
 • Mariola Król
 • Joanna Zalejska
 • Agnieszka Dymek
 • Maciej Damski
 • Aleksandra Brzezińska
 • Jacek Wolikowski
 • Szymon Burak

Stworzyliśmy wieloaspektowy projekt, dążący do podjęcia zmian i działań w różnych obszarach pracy naszej szkoły. Zespół uczestników projektu dobrany będzie z chętnych, w taki sposób, aby nabyte doświadczenia, wiedza i umiejętności zostały spopularyzowane w szkole  w    zespołach samokształceniowych. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy przede wszystkim tych nauczycieli, którzy ze względu na specyfikę nauczanego przedmiotu korzystają z języka obcego podczas prowadzonych zajęć, wykazują chęć i potrzebę kontaktu z nauczycielami z UE w celu doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu pracy, wykazują się umiejętnościami w posługiwaniu się nowymi technologiami podczas prowadzonych zajęć. Główny celem stawianym sobie podczas tworzenia projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły i promowania wartości takich jak wielokulturowość, tolerancja i wielojęzyczność, w związku z tym dwa miejsca w projekcie przeznaczone są dla kadry kierowniczej Zespołu Szkół Agrotechnicznych, której zadanie polegać będzie na utrzymywaniu kontaktów z dyrektorami partnerskich szkół UE i bezpośrednim nadzorem nad międzynarodowymi projektami odbywającymi się w ramach tworzonego projektu w naszej szkole.

Główne cele projektu:

 • wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły i promowania wartości takich jak wielokulturowość, tolerancja, wielojęzyczność
 • podniesienia umiejętności językowych pracowników szkoły,
 • poszerzenia wiedzy nauczycieli na temat najnowocześniejszych, innowacyjnych metod i form nauczania
 • wykorzystywania nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach
 • zmodyfikowania realizowanych programów nauczania celem ich lepszego dopasowania do potrzeb i możliwości uczniów

 

15.08.2017 - Jacek Wolikowski, koordynator projektu

 


 

PROJEKT „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” 

26.11.2019 - Zenobia Dąbrowska koordynator projektu