foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności zawodowych na poziomie europejskim

Piętnastu uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku bierze udział w projekcie pod nazwą „Uczniowie na zagranicznych praktykach 2023”. Jest on realizowany w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Projekt ten jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. W stażach w Hiszpanii uczestniczą uczniowie klas czwartych technikum o profilach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista oraz technik technologii żywności.
 

 
Uczestnicy projektu przebywają w Sewilli, gdzie przez cztery tygodnie (od 30.10.2023 do 24.11.2023) będą odbywali praktyki zawodowe u hiszpańskich pracodawców (w firmie informatycznej, lokalach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach z branży energii odnawialnej). Udział uczniów w wyżej wymienionym projekcie, poza wzbogacaniem wiedzy i umiejętności zawodowych, rozwija ich umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim i hiszpańskim oraz pozwala poznać kulturę, kuchnię i atrakcje turystyczne Hiszpanii.
 

Projekt pn. "Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności zawodowych na poziomie europejskim" realizowany jest przez Zespól Szkół Agrotechnicznych/Starostwo Powiatowe w Słupsku na zasadach Programu Erasmus +  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2016).

 

Uczniowie klas III technikum Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku, którzy uczestniczyli w projekcie zagranicznych staży zawodowych odbywanych w Sevilii, upowszechniali efekty projektu i dzielili się swoimi wrażeniami oraz doświadczeniami z uczniami gimnazjów i szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego na II Powiatowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy oraz IV biegu AGRO CROSS. Obie ww. imprezy odbywały się dnia 25.05.2018 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku i były objęte honorowym patronatem Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego. Uczestniczyło w nich około 200 uczniów oraz przedstawiciele lokalnych władz, jak również osoba delegowana z Urzędu Marszałkowskiego z Gdańska. Uczestnicy projektu staży zawodowych, realizowanego przez uczniów ZSA im. W. Reymonta w Słupsku, pod nazwą „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności zawodowych na poziomie europejskim”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2016), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” przygotowali plakaty, filmy, ulotki oraz tablicę ze zdjęciami, które dokumentowały przebieg i efekty ww. projektu. Prezentowali i rozpowszechniali je wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego, biorących udział ww. imprezach, odpowiadali na ich pytania oraz zachęcali do uczestniczenia w projektach ERASMUS+. Promocją i upowszechnianiem efektów projektu zajmowała się Zenobia Dąbrowska – koordynator projektu, nauczyciel Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

 


W piątek  15 czerwca 2018 r.  odbyło się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku  uroczyste zakończenie projektu zagranicznych staży zawodowych, realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku pod nazwą „Staże zagraniczne drogą do rozwoju kreatywności i umiejętności zawodowych na poziomie europejskim” w  ramach programu ERASMUS+. Był on  finansowany  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2016), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Ww. projekcie uczestniczyło   32 uczniów z klas  III o profilu technik informatyk (8 osób), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (16 osób) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (8 osób), którzy w 2 terminach (tj. od 08.01.2018 do 26.01.2018 r. oraz od 05.03.2018 do 23.03.2018 r.) odbywali praktyki zawodowe w Sevilli  w  hiszpańskich lokalach gastro-nomicznych, firmach komputerowych oraz w Centrum Uniwersyteckim Sagrada Familia.

W uroczystości zakończenia projektu wzięli również udział  zaproszeni goście, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Słupsku,  Kuratorium Oświaty w Gdańsku, lokalnych pracodawców   przedstawiciele klas II i III technikum, oraz nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w Hiszpanii.

Pani dyrektor- mgr inż. Iwona Wojtkiewicz omówiła główne założenia ww. projektu oraz podsumowała jego przebieg. Przedstawiciele stażystów  podzielili się  wrażeniami z pobytu na stażach w Hiszpanii oraz omówili korzyści wynikające z udziału w projektach, realizowanych w ramach programu Erasmus+.  Następnie zebrani obejrzeli film,  dokumentujący przebieg praktyk oraz pobyt stażystów w Hiszpanii.

Na zakończenie uroczystości dyrektor  Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz przedstawiciele lokalnych władz  wręczyli uczestnikom ww. projektu  certyfikaty Europas Mobilności, ukończenia kursów jęz. angielskiego na poziomie A2/B1 i języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz zaświadczenia potwierdzające odbycie  staży zawodowych w Hiszpanii.

 Opracowała Zenobia Dąbrowska